KALİTE POLİTİKAMIZ

ISO-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini bir gelişim aracı olarak gören Ultra İnşaat ve Turizm Ticaret AŞ, tüm inşaat, dekorasyon ve tadilat faaliyetlerinde;

 • Müşteri beklentilerini ve sektör normlarını karşılayan kalitede ürün ve hizmet sunmayı,
 • Söz verilen zamanda ve bütçesinde işi tamamlamayı,
 • Organize, planlı ve kontrollu bir şekilde faaliyetlerini yürütmeyi,
 • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanıp, gelişmeleri yakından takip ederek rekabet gücünü yüksek tutmayı,
 • Faaliyetlerinde çevre koruma bilinci oluşturmayı,
 • Tüm tedarikçi ve personelin düzenli eğitimleri ile, kalite politikasının sürekliliğini sağlamayı,
 • Kalite Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi, güncellemeyi ve uygulamayı taahhüt eder.

ISO-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi`nin uygulanmasında tüm çalışanlar ve tedarikçiler sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

OHSAS-18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi`ni bir gelişim aracı olarak gören Ultra İnşaat ve Turizm Ticaret AŞ, tüm inşaat, dekorasyon ve tadilat işlerinde;

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yürürlükteki yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uymayı,
 • Hizmetlerini sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarında gerçekleştirmeyi,
 • Tedarikçi ve personelinin kişisel koruyucu ekipman kullanacaklarını ve tüm iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyacaklarını,
 • Tedarikçilerine ve personeline düzenli eğitimler vererek iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmayı,
 • Haberli ve habersiz denetimler yapmayı,
 • Sıfır iş kazasını hedeflemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sstemini sürekli geliştirmeyi, güncellemeyi ve uygulamayı taahhüt eder.

OHSAS-18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenlği Sistemi`nin uygulamasından, tüm çalışanlar ve tedarikçiler sorumludur.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizi geleceğe taşıyacak insan gücünü oluşturmak ve kalıcılığını sağlamak için:

 • Performans değerlendirme ve çalışan memnuniyeti sistemleri ile birlikte eğitim programları uygulanarak çalışanların yetkinliklerini geliştirmek hedeflenir.
 • Çalışana değer veren ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile, çalışanların kendilerini Ultra ailesinin birer ferdi olarak görmeleri hedeflenir.
 • İş tanımları işin gerektirdiği yapıya uygun oluşturulur ve buna göre işe alım sistemi uygulanır.