KALİTE YÖNETİMİ

Şirketimizin kalite sistemi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartı rehber alınarak oluşturulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirilmektedir.

Firmamız, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için şu çalışmaları yapmıştır:

  • Tüm çalışanlara, müşterilerin şartlarının, yasal şartların ve mevzuat şartlarının yerine getirilmesinin önemi iletmiştir.
  • Kalite politikasını, çalışanlar ile birlikte oluşturmuş, kalite el kitabında yer vermiştir.
  • Kalite hedeflerini, çalışanlar ile birlikte oluşturmuş ve kalite el kitabında yer vermiştir.
  • Yılda en az 2 kez yönetimi gözden geçirme toplantıları düzenlemektedir.
  • Kalite yönetim sisteminin kurulması için gerekli maddi kaynak sağlamış, eğitimler vermiştir.