FAALİYET KONULARIMIZ

Şirket ve bankaların yönetim merkezlerinin, şubelerinin, veya mağazalarının ince inşaatı temel etkinlik alanımızdır. 

Temelden çatıya inşaat,  depreme karşı betonarme veya çelik takviye işleri, diğer etkinliklerimizdir.